วางกลยุทธ์สร้างระบบบัญชีและการเงิน ให้เข้มแข็ง
ด้วยนวัตกรรม Account Software Cloud Computing :
URL :
 https://backoffice.trcloud.co

จ่ายเงินเดือนพนักงานอย่างมีประสิทธิภาพ
ด้วยนวัตกรรม Payroll Software Cloud Computing :
URL : https://app.smepayday.com

Hotel Management :
PMS & POS : http://www.hotelogix.com
Account : http://www.xero.com

Training Courses

เรามีทีมงานในการถ่ายทอดให้ความรู้กับผู้ประกอบการ ผู้บริหาร พนักงาน โดยจัดหลักสูตรอบรมดังนี้
1.จัดอบรมถ่ายทอดความรู้สำหรับผู้ประกอบการ ที่ต้องการซื้อสำนักบัญชีบูรณาการแฟรนไชส์ (ท่านไม่จำเป็นต้องจบบัญชี)
2.จัดอบรมบัญชีสำหรับผู้บริหาร เพื่อใช้ในการกำหนดกลยุทธ์องค์กร
3.จัดอบรมบัญชีสำหรับพนักงาน เพื่อเสริมความรู้ ทักษะการทำงาน
4.จัดอบรมสร้างทีมงาน (สำหรับบริษัทที่กำลังจัดตั้งหน่วยงานบัญชี หน่วยงานตรวจสอบภายใน และหน่วยงานบริหารความเสี่ยง)
 


See more

© Copyright บริษัท ณัฐนารา คอร์ปอเรชั่น จำกัด 2015. All rights reserved.